Vědecká ediční rada

Vydavatel, šéfredaktor
Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha, CZ
Členové:
prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc., Praha, CZ
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., Hradec Králové, CZ
Dr.h.c. prof. Ing. Rozmarína Dubovská, DrSc., Tbilisi, GE
prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc., Nitra, SK
prof. PhDr. Libor Pavera, CSc., Praha, CZ
doc. Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D., Zlín, CZ
doc. Ing. Jana Burgerová, Ph.D., Prešov, SK
doc. PhDr. Marta Germušková, CSc., Prešov, SK
doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D., Olomouc, CZ
doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc., Praha, CZ
doc. Ing. Jaroslav Lokvenc, CSc., Hradec Králové, CZ
doc. Ing. Štěpán Műller, CSc., Praha, CZ
doc. Mgr. Gosha Ochigava, Ph.D., Tbilisi, GE
doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr., Olomouc, CZ
Ing. Kateřina Berková, Ph.D., Praha, CZ
Ing. Iveta Kmecová, Ph.D., České Budějovice, CZ
Čestní členové vědecké ediční rady in memoriam
doc. PaedDr. René Drtina, Ph.D., Hradec Králové, CZ